Sitemenu

vrijdag 9 september 2022
left
content-main

vermenging

Maisrassen mixen

Henk Groeneveld: "Maismix vergroot de kans op hoog zetmeelgehalte"
Kweekbedrijf Innoseeds en handelsonderneming Alliance zien een zonnige toekomst weggelegd voor het gemengd zaaien van maisrassen, maar praktijkonderzoek PPO is gereserveerd

Comfort voor de boer

Voermengwagens mogen zich verheugen in toenemende belangstelling
Ontwikkelingen omtrent het gebruik van voermengwagens

Koeien kijken beter uit de ogen"

Betere gezondheid koeien voor maatschap Scholten grootste voordeel TMR [special:] Gemengd voeren
Gezondere koeien was het uitgangspunt voor 2 broers toen ze 5 jaar geleden overschakelden op Total Mixed Ration

Gemengde gevoelens bij TMR

Succesvolle toepassing TMR afhankelijk van vakmanschap en bedrijfsgrootte [special:] Gemengd voeren
Door verschillende voederspecialisten wordt kritisch naar Total Mixed Ration gekeken

"Sleutel is hoge ruwvoeropname"

Brabantse TMR-gebruiker Habraken tevreden met een productiegroep [special:] Gemengd voeren
De positieve ervaringen op een melkveebedrijf, waar men sinds 4 jaar een compleet gemengd rantsoen voert

Verticaal of horizontaal?

Het loont de moeite om voor- en nadelen mengsystemen op rij te zetten - special: Voermengen [/ Voermengwagen]
In 3 artikelen geven een mechanisatiespecialist en 2 melkveehouders hun oordeel over de aanschaf en het gebruik van voermengwagens
right