Sitemenu

donderdag 15 september 2022
left
content-main

verkaveling

Schuiven op de huiskavel

René Agten: "We beregenen nooit, drainage is eerder van toepassing" - special Verkaveling
Zoals op de bijgeplaatste luchtfoto te zien is liggen alle percelen aan dezelfde zijde van dit melkveebedrijf

Boeren langs wegen en wallen

Gerard Nijhof: "Het beste kunnen we 's nachts inkuilen om het verkeer te omzeilen" - special Verkaveling
Een melkveehouder aan de rand van Hengelo vertelt hoe de ontsluiting van zijn bedrijfspercelen is en aan de hand van een luchtfoto kan men meekijken

Weidegebied tussen het water

Jaap Slingerland: "Veen is een grondsoort waar je op geboren moet zijn" - special Verkaveling
Aan de hand van een luchtfoto wordt de ligging van een Zuid-Hollands melkveebdrijf duidelijk t.o.v. de omliggende kavels
right