Sitemenu

donderdag 15 september 2022
left
content-main

veredelingsprogramma's

Nuchter en vasthoudend

Jubilerende aAa-analyseur Jan Schilder: ‘Fokkerijproblemen ontstaan iedere keer door een te eenzijdige, commercieel gedreven focus’ - portret Jan Schilder
Weerstand heeft Jan Schilder veel gehad bij het introduceren van het aAa-systeem in Nederland.

Tevreden over aAa-systeem?

Passende aAa-paring leidt niet tot verschil tussen gerealiseerde en verwachte fokwaarde
Bij toepassing van het aAa-paringssysteem zouden er van stieren bovengemiddelde dochters verkregen worden.

Zestig jaar aAa-systeem

Analist schrijver Phil Hasheider zet aAa-geschiedenis tot in detail uiteen
De Amerikaan Phil Hasheider vertelde tijdens de jaarvergadering van de aAa-vereniging over het ontstaan en de gedachten achter het aAa-systeem.

Tweederde gezondheid in fokdoel

Jacob Chardon: "Door forse koerswijziging geen 12.000 maar 11.000 kg melk in 2015"
De foktechnisch directeur van CR Delta geeft impressies van zijn 25-jarige loopbaan en geeft zijn visie op de fokkerij-ontwikkelingen

Werking aAa-systeem

Geen invloed percentage passende paring op productie, exterieur en levensduur gevonden
Om inzicht te krijgen in het effect van triple A herhaalden NRS-onderzoekers een onderzoek van 1995, waarbij nu ook exterieur en levensduur werden bestudeerd
right