Sitemenu

zondag 9 mei 2021
left
content-main

veredelingsmethoden

'Milieuprobleem is oplosbaar'

Integrale aanpak brengt stikstofbenutting op een hoger plan
Niet zoeken naar verbeteringen op onderdelen om het stikstofoverschot terug te laten dringen, maar uitgaande van de complexe samenhang tussen ecologische processen in de melkveehouderij dient de stiks

Van der Valk: blijvend invloed

De koningin der koeien kreeg vooral in Noord-Holland een eigen rijk - fokstallen
Stil wordt gestaan bij de fokkerijsuccessen en goede aankopen van de Friese boer Yme Pieters van der Valk (1895-1945)

Werkelijk duurzame stiervaders

Ugela Bell en Triple positieve uitschieters, Chaser en Centra diep in rode cijfers
Presentatie van overzichten van de roodbontstiervaders, de MRIJ-vaders en de HF-stiervaders met de hoogste fokwaarde duurzaamheid

Vergelijkbaarheid fokwaarden

Fokkerij-onderzoekers sleutelen aan testdagmodel en samenvoeging nationale datasets
Informatie omtrent de aanpak om de fokwaardeschattingen in de diverse landen onderling op elkaar af te stemmen

Via fokkerij para-TBC te lijf?

Onderzoek ID en faculteit: gevoeligheid voor para-TBC blijkt erfelijk
Aan de hand van de onderzoeksresultaten betreffende verschillen in gevoeligheid voor para-TBC bij stieren wordt aangegeven welk verder onderzoek nodig is om para-TBC via de fokkerij te bestrijden

Met dank aan Millymilk

Allerlaatste zoon van Bookie lijkt de redder van de vaderlijn
Millymilk kan worden gezien als de meest invloedrijke fokkoe van Italië gedurende de laatste 10 jaar. Afgevraagd wordt wat de betekenis is van haar jongste nazaten

Eén op drie veehouders kruist

Kruisen met ander melkveeras populair, maar veehouders kruisen weinig rigoureus
Een Veeteelt-onderzoek onder 500 melkveehouders geeft een indicatie van de inseminatie-interesse onder Nederlandse en Vlaamse veehouders: in Nederland blijkt 33 procent van de melkveehouders de afgelo
right