Sitemenu

zondag 9 mei 2021
left
content-main

veredelingsmethoden

Keuzen in komende vijftien jaar

Eigen spoor van individuele veehouder en fokkerijorganisatie
De hoogleraar Veefokkerij van de LU Wageningen voorspelt geen principiele verandering in de komende periode van 15 jaar t.o.v.

Donor of ontvangster

Lou Ettafamilie scoort op fokbedrijf Den Dogge van familie Beltman
Reportage van een Overijssels fokbedrijf met een constant jonge veestapel, want 9 van 10 aangekochte vaarzen verlaten na 1 jaar het bedrijf

Twenten in Drenthe

Fokkers Gijmink recruteren veelkleurige stieren met hoge exterieuraanleg
Het exterieur heeft een prominente plaats in het fokdoel van 2 broers die in Drenthe elk een eigen bedrijf hebben. Een reportage

Brown Swiss werkt aan imago

Duits fokbeleid Brown Swiss gericht op eiwit en melkbaarheid
Zegslieden uit Duitsland en Nederland geven hun mening omtrent de eigenschappen en populariteit van het Brown Swissvee

Fijn tot op het bot

Rode dikbillen helpen Kees en Johan Ligthart quotum vol te melken
Reportage van een bedrijf, waar men rode dikbillen houdt voor de melk en voor het vlees. De veestapel is door de broers o.a. via inteelt opgebouwd

Stalstempel van Van der Burg

Vooral in Utrecht profiteerde men van de productiekracht van de Aafkes - fokstallen
De betekenis van de Aafkes en de Folkertjes van Nanne van der Burg uit Jelsum

Gezonde discussie

Internationaal steeds meer aandacht voor gezondheidskenmerken in fokdoel
Foktechnici uit Denemarken, Duitsland, Frankrijk, Groot-Brittannië en Amerika reageren omtrent het belang van gezondheidskenmerken bij het fokdoel

Klaas van der Ploeg: superboer

Feikje 24 en haar dochters profiteerden optimaal van hun HF-voorsprong - fokstallen
Reportage van de fokstal van een Friese boer die met verschillende Feikjes succesvol werd

Tweederde gezondheid in fokdoel

Jacob Chardon: "Door forse koerswijziging geen 12.000 maar 11.000 kg melk in 2015"
De foktechnisch directeur van CR Delta geeft impressies van zijn 25-jarige loopbaan en geeft zijn visie op de fokkerij-ontwikkelingen

Van Pietje tot Blackrose

Noord-Hollandse Valkeringstal ontmoetingsplaats voor koefamilies
De stallen van 2 broers vormen een smeltkroes van nakomelingen van wereldwijd vermaarde fokfamilies, waarvan de meeste embryo's naar het buitenland gaan
right