Sitemenu

zondag 20 juni 2021
left
content-main

verbetering

Naar een datacentrum

Terugtredende overheid zet Canadese veeverbetering in beweging
In Canada is de overheid zich aan 't terugtrekken uit de veeverbetering en hebben de KI-organisaties, melkcontrolestations en stamboeken de koppen bij elkaar gestoken voor de realisatie van 1 databank

Met M-index mastitis te lijf

Index kombineert celgetal, uierexterieur en melksnelheid
Vanaf 1 april 196 is Nederland verrijkt met een nieuwe index: de mastitisweerstandindex of simpelweg de M-index.

VRV na herstart op rails

Nationale samenwerking wacht op nieuwe impulsen
Met de algemeen directeur van de Vlaamse Rundveeteelt Vereniging worden de fokkerij-ontwikkelingen in Belgie besproken

Japanse markt wenkt

Uitbetaling op eiwit zorgt voor stijgende interesse Nederlands fokmateriaal
Inzicht wordt geboden omtrent de wijze waarop de Japanse veeverbetering georganiseerd is en hoe het Japanse fokprogramma in elkaar steekt

Succesvolste keuringsboer

Jaap de Boer tekent voor interessante carriere
Jaap de Boer uit Schildwolde mag relatief gezien de meest succesvolle keuringsboer van het land heten. Enkele jaren geleden deed hij z'n veestapel van de hand.

Veeverbetering in sneltreinvaart

In tien jaar tijd vervingen gebroeders Groot bijna hele veestapel door Duitse vaarzen
Dankzij import van Duitse vaarzen sprongen de melkproductie en het exterieur omhoog op een Noord-Hollands melkveebedrijf

Wassenaar: boer en bestuurder

Jelsumer Grietjes bepaalden zestig jaar lang het succes van Friese fokkerij - fokstallen
De verdiensten van een van de voortrekkers van de Friese veefokkerij

Dora's en Liza's niet te kloppen

Drie generaties Goossens wisten hun koeien kampioenswaardig te houden - fokstallen
In een terugblik wordt een portret geschetst van de beste Nederlandse roodbontfokkers in hun hoogtijdagen: de Brabanders Huub, Piet en Stef Goossens
right