Sitemenu

woensdag 1 december 2021
left
content-main

veevoeders

Nieuws

Een aantal veevoeder- en zuivelbedrijven krijgt overheidssubsidie voor onderzoek naar innovaties die bijdragen tot 5 procent vermindering van broeikasgasemissies in 2020.

Additieven kunnen de uitstoot van methaan door pensfermentatie verlagen
right