Sitemenu

maandag 1 juni 2020
left
content-main

veevoeder

Snijmaïs bijvoeren

Bijvoeding naast gras/klaver in de nazomer
Het aandeel klaver in de grasmat kan sterk variëren, met name in de nazomer kan de klaver sterk toenemen. Dit leidt vaak tot te hoge ruweiwitgehalten in het weidegras.

Verzadigingswaarde van voer

Voorspelling van drogestofopname door koe verbetert sterk met nieuw koemodel
Het herziene koemodel is geïntroduceerd. Het begrip verzadigingswaarde hierbij zorgt ervoor dat de drogestofopname beter kan worden ingeschat

Over smaak valt te twisten

Etgroen is sleutelwoord in smakelijk houden van het grasland - special: De smaak van gras
3 artikelen, waarin onderzoekers van het PV wenken geven om de smaak van gras in de gaten te houden, een veehouder vertelt over zijn aandacht voor het graslandmanagement, en waarin onderzoekers weerge

Special: Grasland

Koeienboer moet op de knieën - veehouders kunnen geld verdienen met puzzelen met gewassen /
4 artikelen, waarin 2 gewasspecialisten aandringen op meer aandacht voor gewaskeuze en begeleiding van melkveehouders bij de gewasteelt; ervaringen op een melkveebedrijf, waar gras als een akkerbouwge

Aanval van aromabiotic

Celgetal en mastitis aanpakken via het voer
Steeds meer middelen om de gezondheid van melkkoeien via de voeding te beïnvloeden komen op de veevoermarkt. Aromabiotic voor melkvee is de nieuwste ontwikkeling.

Schommelingen in de kuil

Harrie van Vliet: 'Extra voeranalyse voorkomt foute samenstelling rantsoen'
De bestendigheid van zetmeel in snijmais wisselt gedurende de opslagperiode. Dat betekent dat voeranalyses niet altijd overeenkomen met de mais die voor het voerhek ligt.

Honger naar graan

Besluiten van Europees parlement over diermeel, braakregelingen ggo belangrijk voor toekomstige voerprijzen - special Voerprijzen
De voerprijzen zijn na een wereldwijd tegenvallende oogst in 2007 explosief gestegen. De vraag is of deze tegenvallende oogst de werkelijke oorzaak is. En is de prijsstijging structureel?

Vervoer van voer

Nico de Vos: "Sterke logistiek is de kracht van de veevoersector" - special Import/export
De export van mengvoer neemt een bescheiden plaats in, import van grondstoffen is er des te meer. Nederlandse voerfirma’s zijn actiever met internationaliseren dan hun Vlaamse collega’s

Nieuws

Boerenorganisaties en acht mengvoederbedrijven ondertekenden het Convenant VoederWaarde.nl zonder vertegenwoordiging van de NMV of DDB. NVV, NVP en LTO waren op 5 februari wel van de partij.

Prijs-kwaliteitvergelijking mogelijk door VoederWaarde.nl

Nieuws

De herfstkuilen van 2009 hebben een hoger drogestofpercentage en suikergehalte dan de herfstkuilen in 2007 en 2008.

Herfstkuilen bevatten minder zuren dan voorgaande jaren
right