Sitemenu

vrijdag 9 september 2022
left
content-main

veevervoer

Vruchtbaarheid als uitdaging

Extra aandacht voor rantsoen kalfkoeien vanwege hoog kaligehalte Russisch ruwvoer - melktoer
Het modern opgezette Russische melkveebedrijf Verhanovo heeft ambitie om te groeien.

Transportstress

Extra kosten door aanpassingsproblemen vleeskalveren
Voederaanpassingsmogelijkheden na kalvertransport

Boeren over water

Henri en Jan Smit
Het aanpassingsvermogen van 2 broers in Giethoorn, die bij hun melkveebedrijf ook 14 ha riet in exploitatie hebben

'Weinig kans op hervatten enten'

MKZ-problematiek moet volgens Huirne en Berentsen discussie openen over diertransporten
De voor- en nadelen van wel of niet vaccineren tegen mond- en klauwzeer worden tegenover elkaar gezet, waarbij de heren Huirne en Berentsen van de leerstoel Agrarische Bedrijfseconomie van Wageningen

Schaap: boer en exporteur

Ceres en de Atjekoeien bezorgden exporteur Hoite Schaap een wereldreputatie - fokstallen
In Friese fokkerskringen en ver daarbuiten werd Hoite Everts Schaap (1853-1928) om zijn kwaliteiten als vee-exporteur en veefokker gewaardeerd

"Halvering vaarzenexport"

BSE heeft volgens Nammen Schaap meer gevolgen voor export dan MKZ
De directeur van een vee-exportbedrijf geeft commentaar op de aangepaste regelgeving na de MKZ-crisis

Gezondheid leidend

Johan van den Berg: "Melkquotum blijft bestaan" - special Import/export
Diergezondheidsregels maken de export en import van vee en sperma kwetsbaar. Desondanks zorgt export voor goede veeprijzen en een verlaging van de kosten van fokprogramma’s

Vipvervoer

'Voor één stier rijden we op en neer naar bijvoorbeeld Zwitserland' - de boer op
In de serie 'De boer op' deze keer een gesprek met een veetransporteur
right