Sitemenu

vrijdag 16 september 2022
left
content-main

vaarzen

Kalf zegt nog niet alles

Afkalvingen bij vaarzen en koeien - een verschillende genetische basis?
Onderzoek is verricht, waarin de vraag centraal stond of de afkalvingen van vaarzen en tweedekalfskoeien wel vergeleken mogen worden. Is de genetische basis wel vergelijkbaar?

Vaarzenduel op Delta

Jan Bakker: 'Wij proberen gewoon de beste vaars boven te krijgen'
Reportage van een melkveebedrijf met een snelle wisseling van de veestapel.

Voeding als basis

Vaarzen van eigen stieren voldoen even goed als die van KI - stieren
Ondanks de topproductie op een Zeeuws melkveebedrijf heeft men toch plannen om het eens in Frankrijk te gaan proberen

Vaars of stier op bestelling

Seksen van embryo's meest betrouwbaar bij geslachtsbepaling van kalveren
De mogelijkheden van geslachtsbepaling van kalveren worden nagegaan

Evenwichtig naar de eerste lactatie

Afkalfleeftijd van twee jaar voor vaarzen nog steeds meer theorie dan praktijk :[ serie:] Vruchtbaarheid [ 3]
De afkalfleeftijd van vaarzen kan naar beneden. Dat stellen de deskundigen met het gemiddelde van 27 maanden in het achterhoofd.

Veeverbetering in sneltreinvaart

In tien jaar tijd vervingen gebroeders Groot bijna hele veestapel door Duitse vaarzen
Dankzij import van Duitse vaarzen sprongen de melkproductie en het exterieur omhoog op een Noord-Hollands melkveebedrijf

Nederlandse vaarzen als basis

Ierse melkveehouder Bateman geeft drie zonen een toekomst als boer
Met zelf uitgezochte Nederlandse koeien als basis, lage kosten en blijven groeien probeert men op een Iers melkveebedrijf het belangrijkste doel te bereiken: winst maken

Groei uit mineralen

Problemen bij vaarzen vaak terug te leiden tot opfok jongvee
Het belang van een juiste mineralenvoorziening bij weidend jongvee wordt onderstreept, waarvoor een onderzoek uit 1990 onder jongvee wordt aangehaald

Alles in eigen hand

Familie Janse houdt alle vaars- en stierkalveren aan op het eigen bedrijf in Arnemuiden
Bedrijfsreportage van een arbeidsintensief Zeeuws familiebedrijf met stierenmesterij naast de melkveehouderij

Consequent fokken

Jan en Aalbert Aalberts uit Menaldum gaan voor zoveel mogelijk verschillende combinaties
Fraaie koeien op een Friese stal. De eigenaars halen steevast een hoog exterieurgemiddelde bij hun vaarzen, afgelopen jaar tot een gemiddelde van 85,2 punten. Hier de achtergronden van die prestatie
right