Sitemenu

vrijdag 27 november 2020
left
content-main

ureum

Fijnsturen op ureum

Melkcontrole biedt nieuwe service vanaf 1 februari met ureumbepaling per lactatiegroep - special: Melkwinning

Ureum toont stikstofbenutting

Individuele bepaling kan informatie opleveren over management op productiegroepniveau en lactatiestadium
Een analyse en onderlinge vergelijking van de in 1998 en '99 gemeten ureumgetallen van de tankmelk

Koe en voer

Special
3 artikelen met ervaringen en meningen van 3 melkveehouders en commentaar van 3 voederspecialisten omtrent de inpasbaarheid van de voorjaarskuilen 2002 in het winterseizoen

Minder stalemissie

Forse ammoniakwinst haalbaar in weideseizoen
Uit onderzoek op de Waiboerhoeve in Lelystad blijkt dat via het melkureumgehalte ook in de zomer de mate van emissiereductie goed te volgen is.

Lichte daling in melkureum

Melkcontrolestation registreert forse verschillen in ureum tussen bedrijven
De ureummetingen van 2005 van het Melkcontrolestation Nederland (MCS) zijn vergeleken met die van voorgaande jaren vanaf 1999, waarna men een beter inzicht verkrijgt in de ontwikkelingen van het ureum

Sturing ureum via voeding

Verlaging van OEB-opname en synchronisatie van eiwit en energie grootste invloed op ureum
Het ureumgehalte gaat in de nieuwe mestwetgeving een belangrijke rol spelen: een lager gehalte kan dan aantrekkelijk voor veehouders zijn, die willen voorkomen dat ze mest moeten afvoeren.

Kans op minder melk

Verlagen van ureum via voeding is goed mogelijk, maar financieel niet aantrekkelijk
Een lager ureumgehalte kan interessant zijn voor veehouders die willen voorkomen dat ze mest moeten afvoeren. De vraag is of het verlagen van het ureumgehalte via voeding een aantrekkelijke optie is.

Fokken op ureum levert geld op

Wim Boschloo: "Stieren die ureum verlagen, moeten meer waardering krijgen"
De bedrijfsvoorlichter van voerfirma Agruniek vindt dat de fokwaarde voor ureum veel meer aandacht verdient dan nu het geval is.
right