Sitemenu

maandag 12 september 2022
left
content-main

urbanisatie

Roodbont in Randstad

Familie Koster fokte eigen veestapel uit afmelkers
Bedrijfsreportage (55 melk- en kalfkoeien en circa 65 stuks jongvee) uit de omgeving van Amstelveen, waar de stadsrand steeds dichterbij komt

Van wie is de horizon?

Per dag verdwijnt tien hectare open ruimte in Vlaanderen?
De mening van Frans Vera, landschapsecoloog Staatsbosbeheer aan Wageningen UR, en Johan Malcorps, voorzitter van de Antwerpse delegatie van de politieke partij Groen!, over de oprukkende stad in het l
right