Sitemenu

zondag 11 september 2022
left
content-main

uitspoelen

Schoon water

Kaderrichtlijn Water vraagt bewust omgaan met koper en zink
In 2000 is de Europese Kaderrichtlijn Water van kracht geworden. Voor Nederland betekent dit dat de uitspoeling van koper en zink uit de bodem flink omlaag moet.

Groenbemester na mais

Uitspoeling van stikstof met vanggewassen te voorkomen
Wie na de maisoogst een groenbemester inzaait kan rekenen op verschillende voordelen

Minder nitraatuitspoeling

Betere stikstofbenutting haalbaar op droge zandgronden
Het PR heeft een voorlichtingsprogramma ontwikkeld dat laat zien hoe met een combinatie van bemesting, beweiding en veevoeding de nitraatuitspoeling kan worden gereduceerd

Beweiden en nitraat

Nitraatwinst bij opstallen gaat deels verloren door ammoniakverlies
Een mineralenboekhouding zegt niet iets over waar en in welke vorm de mineralenverliezen plaatsvinden.
right