Sitemenu

vrijdag 9 september 2022
left
content-main

uiers

"Burgemeester in oorlogstijd" dilemma bij behandeling van betrapte spenen

Het laatste Nederlandse onderzoek naar speenbeschadigingen dateert alweer uit 1989. Een dierenarts, verbonden aan de faculteit Diergeneeskunde Utrecht, legt uit waarom

Bacteriologisch negatief

Ook negatieve uitslag geeft informatie over melkmonster - uiergezondheid [10]
Bacteriologisch onderzoek geeft veehouders een duidelijk handvat bij de behandeling van koeien met mastitis en een te hoog celgetal. Ook een negatief onderzoek kan toch veel informatie geven

Techniek en uiergezondheid

Mens en machine hebben grote invloed op voorkomen van mastitis - uiergezondheid [8]
Een goede melkhygiene, een optimale melktechniek en goed uitmelken zijn belangrijke voorwaarden om uierontsteking te voorkomen. Deel 8 uit de serie uiergezondheid

Bedrijfsbehandelplan

Hulpmiddel om het gebruik van diergeneesmiddelen te optimaliseren - uiergezondheid
De 13e en laatste aflevering van de serie uiergezondheid gaat over het nut en de toepassing van het behandelplan

Voorspellers van levensduur

Naast directe afvoercijfers bepalen onderdelen als uierdiepte en celgetal de fokwaarde duurzaamheid
Door gebruik te maken van deze voorspellers kan de betrouwbaarheid van de duurzaamheidsindex omhoog worden gebracht.

Spenen spreken aan scrotum

Bas Engelen: "Uiervoorspelling bij stier snijdt hout"
Aandacht voor het overerven van de speenstand bij stierkalfjes op toekomstige dochters

Mastitis en vereelting

Beetje eelt op speenpunt is beter
Uit een onderzoek heeft het Praktijkonderzoek Veehouderij een classificatiesysteem voor speenpuntvereelting ontwikkeld, waarbij onderscheid is gemaakt tussen de dikte en het al of niet rafelig zijn va

Melkmachinecontrole

Nederlandse Canadees Reitsma verdiept zich in relatie mastitis en melkmachine
Een in Canada gevestigd onafhankelijk adviseur oordeelt dat er bij mastitis nog te weinig met onvolkomenheden aan de melkmachine rekening wordt gehouden

Methode voorbehandelen

Stimulatie via tepelvoering goed alternatief voor handmatig voorbehandelen
Nagegaan is of automatisch stimuleren een goed alternatief biedt voor handmatige voorbehandeling

Dippen heeft zin

Dipmiddelen verbeteren speenconditie en verlagen kans op mastitis
In een onderzoek naar de speenconditie en uiergezondheid zijn niet-dippen, het gebruik van een dipmiddel, en van een jodiumdip met elkaar vergeleken
right