Sitemenu

vrijdag 9 september 2022
left
content-main

uiers

Uiergezondheidsindex

Fokkerijhandvat voor mastitisresistentie
Bij de afdeling onderzoek van het NRS heeft men bekeken hoe de uiergezondheid via selektie in de fokkerij kan worden verbeterd.

Vlokjes in filter

Mastitis opsporen bij de melkrobot
De stand van zaken t.a.v. het meten van de geleidbaarheid van de melk door de melkrobot op de Waiboerhoeve ter bepaling van de uiergezondheid

Voeding en uiergezondheid

Rantsoen bepaalt weerstand en heeft daardoor invloed op celgetal en klinische mastitis - uiergezondheid [9]
Fouten in de voeding hebben niet alleen invloed op de melkgift. Ook de uiergezondheid is afhankelijk van het rantsoen.

Behandeling bij droogzetten

In droogstand is de kans op genezing van mastitis aanmerkelijk hoger - uiergezondheid
De behandeling van melkkoeien met antibiotica bij het droogzetten

E.-colimastitis rukt op

Weerstand van de koeien bepalend voor besmetting - uiergezondheid [5]
Ingegaan wordt op de verschillende oorzaken van E. colimastitis

Aureus maakt slachtoffers

Staphylococcus aureus is de sluipmoordenaar onder de mastitisverwekkers - uiergezondheid [6]
Aandacht voor de bestrijding van S. aureus
right