Sitemenu

maandag 26 juli 2021
left
content-main

types

Op naar 2025

Inspirerende wensbeelden voor het melkveebedrijf
Hoe zou een duurzaam melkveebedrijf in Noordwest-Europa er in 2025 uit kunnen zien?

Melkstallen

Capaciteit, veiligheid en werkplezier bepalen keuze
Over de factoren die de keuze bepalen met een overzicht van de capaciteit per type melkstal

Nieuws

Het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit verleent vanaf 16 juli opnieuw vrijstelling voor de verkoop en het gebruik van drie middelen die de overdracht van blauwtong verminderen.

Nieuws

De vernieuwde versie van de Galaxy-melkrobot van SAC heeft een 10 tot 30 procent grotere capaciteit door een wendbaardere robotarm en verbeterde speendetectie.
right