Sitemenu

vrijdag 7 augustus 2020
left
content-main

tussenkalftijd

Index tussenkalftijd

Min in index betekent kortere tussenkalftijd
Bij het NRS is onderzoek gedaan naar een nieuwe index die de vruchtbaarheid van de dochters van een stier beschrijft: de index tussenkalftijd.

Goed van start

Ziekte na afkalven achtervolgt koe hele lactatie
Ziekten die aan het begin van de lactatie optreden blijken van invloed te zijn op de rest van de lactatie.

Rendement van duizend procent

Laatste drie weken van de droogstand bepalen het slagen van de lactatie
Aandacht voor een aangepaste voedering gedurende de laatste 3 weken van de droogstand

Tussenkalftijd van 18 maanden

Professor Van Arendonk: 'Put uit natuurlijke bronnen om koeien genetisch te verbeteren'
Een gesprek met de professor Fokkerij en Genetica over o.a. de mogelijkheden van de huidige en nieuwe fokkerijmethoden

Celgetal na afkalven

Besmette kwartieren binnen enkele dagen al te onderscheiden van gezonde - uiergezondheid [3]
Deel 3 uit de serie uiergezondheid. In een onderzoek is gebruikgemaakt van de gegevens van 30 pas afgekalfde koeien op 6 bedrijven.

Behandeling bij droogzetten

In droogstand is de kans op genezing van mastitis aanmerkelijk hoger - uiergezondheid
De behandeling van melkkoeien met antibiotica bij het droogzetten

Fokkerij en tussenkalftijd

Veel dochters nodig voor hoge betrouwbaarheid - fokkerijkengetallen
Een veehouder en een foktechnicus vertellen elk in hoeverre zij de tussenkalftijd als kengetal in hun praktijk gebruiken

Sturen aan tussenkalftijd

Hogeproductiebedrijven starten later in lactatie met insemineren om kans op succes te vergroten
De tussenkalftijd op Nederlandse melkveebedrijven neemt toe. Naar aanleiding hiervan werden de onderliggende kenmerken van circa 17.500 bedrijven geanalyseerd

Herschikking topproducentes

Geen plaats meer voor koeien zonder tussenkalftijd in erelijst productietoppers
Uitgelegd wordt wat er, i.v.m.
right