Sitemenu

vrijdag 7 augustus 2020
left
content-main

tussenkalftijd

Liefhebbers van onderzoekskoeien

Laatrijpe koeien krijgen op De Schothorst de kans om als derde- en vierdekalfs te vlammen
Ervaringen van 4 onderzoeksboeren, verbonden aan De Schothorst, omtrent de goede resultaten

Rapportcijfer voor productie

Koeien met lange tussenkalftijd en hoog vetpercentage krijgen lagere lactatiewaarde
Vanaf februari 2006 en in Vlaanderen vanaf oktober 2005 past NRS een vernieuwde berekening van de lactatie-waarde en de netto-opbrengst toe, waarbij ook 2 nieuwe factoren een rol spelen: de tussenkalf

Technische analyse van tussenkalftijden op twee bedrijven

Als illustratie van de opbouw van de tussenkalftijd is een analyse gemaakt van 2 bedrijven. Daarin wordt bevestigd dat deze zeer verschillend tot stand kan komen.

Optimalisatie van tussenkalftijd bij melkvee door inschakeling van een ekonomisch rekenmodel

Met het TOM-rekenmodel (tussenkalftijd optimalisatie bij melkvee), ontwikkeld op de LU Wageningen, kunnen tegelijk 7 verschillende tussenkalftijden worden doorgerekend en onderling vergeleken, naar ke

Vruchtbaarheidsproblemen veroorzaken veel schade bij (hoogproduktief) melkvee

Gesteld wordt dat de tussenkalftijd geen goede maatstaf is voor de vruchtbaarheid op een bedrijf. In het streven naar een kortere tussenkalftijd kan versnelde afvoer een grote schadepost veroorzaken

Kijken naar conditie

Scoren tijdens droogstand en ziektekans
In het kader van onderzoek naar stofwisselingsaandoeningen is de relatie tussen de conditiescore van een droogstaande koe en het krijgen van melkziekte en slepende melkziekte onderzocht
right