Sitemenu

vrijdag 16 september 2022
left
content-main

tuierhuisvesting

Bindstallen in beeld

Bijna helft Vlaamse melkveehouders werkt met grupstal
Het meest voorkomende huisvestingssysteem in Vlaanderen is de bindstal. De renovatie van dergelijke stallen vormde het belangrijkste onderwerp op een studiedag over bindstallen

Melken als een trein

Railsysteem verlicht melken in de grupstal
Een kijkje in een nieuwe grupstal met een railsysteem voor de melkapparatuur

Koevriendelijke potstal

Adri en Marian de Bue - Verpoorten
Bedrijfsreportage (ruim 20 melkkoeien, 10 stuks jongvee, 20 ha en 140.000 kg quotum) uit Zeeuws-Vlaanderen, waar men een kwart van de geproduceerde melk tot kaas verwerkt en waar men van een grupstal

Welzijn melkkoeien in grupstal

Maatvoering en bewegingsvrijheid vragen aandacht
Aandacht voor het welzijn van melkkoeien wat betreft de huisvesting in grupstallen in Nederland

Op stro maximale melkproductie

Grupstal blijft favoriete bij familie De Haan - 25 jaar Veeteelt
Van Utrecht verhuisden ze naar Groningen en de veestapel kleurde van zwart steeds meer naar rood. Wat niet veranderde is het systeem van huisvesten.
right