Sitemenu

vrijdag 9 september 2022
left
content-main

trifolium repens

Kansen voor klaver

Witte klaver in grasland niet zonder risico
In de jaren 1990-'91 t/m '92-'93 zijn op de Waiboerhoeve 2 bedrijfssystemen met elkaar vergeleken: een bedrijf op normaal grasland en een bedrijf op gras-klaverland

Klaver in grasland

Lagere stikstofgift speelt witte klaver in kaart
In een tabel een systeemvergelijking van gras en gras-klaver

Witte klaver

Niet alleen toepasbaar voor de biologische veehouderij
Onderzoek op de Waiboerhoeve heeft aangetoond dat witte klaver ook een plaats verdient op matig intensieve gangbare melkveebedrijven met een melkquotum tot 13 ton per ha
right