Sitemenu

vrijdag 9 september 2022
left
content-main

toepassingen

Vruchtbaarheidssensoren

Wouter Saeys: 'We willen de veehouder weer meer bij de koeien krijgen'
Het aantal koe-sensoren op de markt is de laatste jaren flink uitgebreid. Voor melkveehouders ligt er een nieuwe uitdaging in het verwerken van de uitgebreide informatiestroom.

Koefok

Fokkerijtechniek via de computer beproeven
Door de Vakgroep Veefokkerij van de Landbouwuniversiteit is een Amerikaans computerprogramma zodanig aangepast, dat de gehele (Nederlandse) fokkerijsituatie nagebootst kan worden.

Informatisering in de rundveehouderij

Samenwerking werpt vruchten af
Kenschetsing van de huidige stand van zaken door de direkteur van Taurus en enkele punten die de komende jaren extra aandacht vragen

Multifunctionele maïs

Nieuwe gebruiksdoelen als energiemaïs vooral interessant op lange termijn - special Maïs
Een overzicht van de verschillende teelten van mais in Nederland, waar mais hoofdzakelijk als ruwvoedergewas dient. Maar ook mais als energiegewas trekt belangstelling

Nieuws

De invloed van melk in de maatschappij wordt door veel mensen onderschat. Melk kent oneindig veel toepassingen in voedselproducten alsook in niet-voedingsmiddelen.

Melk, een veelzijdig ingrediënt: van kaas tot beeldbuis

Nieuws

Sinds februari telt het online managementpakket VeeManager meer dan één miljoen dieren. Dat meldt CRV, eigenaar van het in 2004 geïntroduceerde programma. Het aantal toepassingen breidde zich snel uit.
Melkproductieregistratie onderdeel Veemanager

Nieuws

Zuivel als medicijn

26-11-2007
Friesland Foods gaat de gezondheidsbevorderende effecten van eiwitten uit melk onderzoeken.

Nieuws

Meer dan acht Vlamingen op tien vinden dat Vlaanderen in de toekomst nog een eigen land- en tuinbouw nodig heeft. Dat blijkt een uit Dimarso-enqu?te in opdracht van Boerenbond.
right