Sitemenu

donderdag 28 mei 2020
left
content-main

toekomst

Concurrentie op veevoedermarkt

Verschuiving voedermarkt: aanbod energie schaarser aanbod eiwit relatief ruimer
De verkoopleider rundveesector bij de leverancier van vochtrijke diervoeders Duynie voorspelt ontwikkelingen, die het aanbod van energierijke producten binnen 2 jaar onderdrukken.

Vizier op bedrijfsontwikkeling

Alfa-adviseur Christien Ondersteijn: "Niet-groeiers zullen andere inkomstenbronnen moeten opzoeken"
Accountantskantoor Alfa doet een voorspelling voor de bedrijfsontwikkeling in de melkveehouderij over de jaren 2006 t/m 2010 voor het bedrijfssaldo, de niet-toegerekende kosten en de beschikbare gelde

Samen werken

Frank Nevens: "Hét bedrijf van de toekomst bestaat niet"
Samenvatting van een studiedag met het thema 'Het landbouwbedrijf van de toekomst' van de Universiteit Gent over de waargenomen tendens tot schaalvergroting en de wenselijke ontwikkelingen in de bedri

Boeren of ondernemen

Visie op melkveehouderij in 2015 centraal op themadag
Hoe 2015-proof ben je als melkveehouder? In het kader van de themadag ‘Boeren of ondernemen’ in Vriezenveen blikken de vijf initiatiefnemers alvast vooruit op ontwikkelingen in de melkveehouderij.

Zelf de eindstreep bepalen

Niet quotum beperkt groei na 2015, maar mest, arbeid en gebouwen - themabijeenkomst
Verslag van een CRV-jongerenbijeenkomst in Steenwijk over melken in de vrije markt

Van ligbox naar vrijloopstal

Peter Groot Koerkamp - "Wezenlijke verbeteringen bereik je niet door een beetje te schuiven in de bestaande ligboxenstal" - special Huisvesting
ASG lanceerde dit voorjaar een totaal nieuwe manier van veehouderij. Staat de melkveesector aan de vooravond van forse veranderingen? Stalbouwers en huisvestingsadviseurs houden een slag om de arm

Blauwtongtype 1 op de loer

Piet Vellema: "Waarom moet Nederland zo nodig dieren importeren uit een risicogebied?"
Het grootste blauwtongrisico ziet GD-dierenarts Piet Vellema in het oprukkende serotype 1.

Inspelen op prijsfluctuaties

Vier melkveehouders over hoe ze in de toekomst om denken te gaan met prijsschommelingen - special Koe en geld
Deskundigen zijn het erover eens: de marktprijzen van voer en melk zullen de komende jaren grotere schommelingen gaan vertonen.

Nieuws

Het traditionele gezinsbedrijf is in de toekomst steeds minder vaak de ideale bedrijfsvorm. Boeren en tuinders moeten specialiseren en samenwerken om aansluiting met de markt te kunnen blijven houden. Dat concluderen onderzoekers van LEI Wageningen UR. In het rapport ‘Voorbij het gezinsbedrijf?

Boeren moeten in de toekomst meer samenwerken

Nieuws

Ongeveer 95 procent van de agrarische ondernemers heeft geen afname van de administratieve lastendruk ervaren in 2008.
95 procent ervaart geen afname van de administratieve lastendruk
right