Sitemenu

zaterdag 6 juni 2020
left
content-main

toekomst

Spelers op wereldtoneel

Wat is de rol van Nederlandse stieren nu en straks?
Beschouwing, waarin de rol van Nederland in de internationale melkproductie en in de grote fokprogramma's wordt voorspeld

Genetische trend kent nog groei

Komende jaren stagnatie in diverse landen verwacht
Een schets wordt gegeven van de trends in fokwaarden in Nederland, Duitsland, Frankrijk, Italie, Canada en de V.S.

Rundveehouderij in 2010

24 ondernemers (12 veehouders en 12 managers uit de agrarische industrie) voorspellen in 12 artikelen de kansen van hun bedrijven voor het jaar 2010

Melken over de eeuwgrens

In 2010 zal de Nederlandse koe 12.000 kg melk produceren
Vanuit de toekomstige eisen aan de veehouderij en het lopende onderzoek wordt een visie gegeven op de melkveehouderij rond het jaar 2010 in de Westerse landen toegespitst op de Nederlandse situatie

Maatschappij stuurt

Jan Cees Vogelaar en Jan Douwe van der Ploeg signaleren trendbreuk - melkveehouderij & maatschappij
De vakgroep Melkveehouderij van LTO-Nederland komt met een toekomstvisie. De sector gaat het gesprek aan met de maatschappij.

Keuzen in komende vijftien jaar

Eigen spoor van individuele veehouder en fokkerijorganisatie
De hoogleraar Veefokkerij van de LU Wageningen voorspelt geen principiele verandering in de komende periode van 15 jaar t.o.v.

Vruchtbare kansen

Kennis van bedrijf en koeien maken inseminator leverancier van extra informatie
Betrokkenen uit de inseminatie-wereld voorspellen dat de inseminator een bredere adviserende taak in de nabije toekomst krijgt

'Geen meerprijs voor weidegang'

Zuivelvoorzitter Arie Aalberts maakt zich sterk voor compleet waarborgsysteem
Bestuursvoorzitter van Friesland Coberco Dairyfoods spreekt zijn gedachten uit over de toekomst van de Nederlandse melkveehouderij

'Jongeren staan dicht bij vernieuwing'

Monique Veraart neemt na vier jaar optimistisch afscheid van het NAJK
De voorzitster kijkt terug op 4 jaar voorzitterschap bij het NAJK en geeft haar visie voor de toekomst
right