Sitemenu

vrijdag 9 september 2022
left
content-main

toekomst

Mestbeleid 2006

Forse mestafvoer nodig op hightechbedrijf
Het hightechbedrijf realiseerde in 2004 een stikstofoverschot van ruim 50 kg N per ha onder de toegestane verliesnorm van Minas.

Nieuws

Rundveehouder meest optimistische agrariër

18-03-2013  · 2 reacties

Binnen de Nederlandse landbouw hebben rundveehouders het vaakst plannen om hun bedrijf uit te breiden en er staat vaker dan gemiddeld een bedrijfsopvolger klaar.

De rundveehouderij is op dit moment het sterkst geneigd het bedrijf uit te breiden

Melkveebedrijf groter en groener

Om sterke maatschappelijke en economische positie te behouden gaat melkveehouderij veranderen
Een zegsman van het Centrum voor Landbouw en Milieu voorspelt de veranderingen die de Nederlandse melkveehouderij te wachten staat

Vlaamse koe blijft

Eddy Leloup: "Optimale bedrijfsomvang tussen vier en vijf ton"
Eddy Leloup, adviseur rundveehouderij bij het hoofdbestuur van de Boerenbond, en Jean-Pierre de Leener, kabinets-medewerker van de Vlaamse minister van Landbouw en Leefmilieu geven in het kort hun vis

Dynamiek van tankmelkcelgetallen in Nederland: simulatie voor toekomst

Met behulp van de celgetalgegevens van de afgelopen jaren is het mogelijk om een voorzichtige voorspelling te doen van de richting, waarin de tankmelkcelgetallen zich zullen gaan bewegen in de komende

Toekomst diergezondheidszorg op melkveebedrijven

Ingegaan wordt op de inhoud van het rapport "De toekomst van de diergezondheid, wie zal het een zorg zijn?" van het Ministerie van LNV

Boer in 2010 baas op eigen erf?

Rundergezondheidszorg en relatie met veeverbetering
Een blik op het boerenerf in 2010 wat betreft de rundergezondheidszorg
right