Sitemenu

vrijdag 9 september 2022
left
content-main

toekomst

Melkweg2020.nl van start

Dagelijks nieuwe items van zes veehouders over hun strategische beslissingen op weg naar het quotumloze tijdperk
De website www.melkweg2020.nl vormt het knooppunt van het project Melkweg 2020, waarin Accon avm, CRV en Veeteelt zes veehouders volgen op weg naar het quotumloze tijdperk.

Dubben over keuzes

Jan Teade Kooistra: 'Tot welke bedrijfsomvang blijf je als mens gelukkig?' - melkweg 2020
Diverse bedrijven hebben inmiddels een nieuwe ligboxenstal gebouwd met het oog op het quotumloze tijdperk, maar Jan Teade en Lydia Kooistra in Eagum hebben dat bewust nog even uitgesteld.

Dromen over 20.000 koeien

Jonge Amerikaan Cody Heller stuurt dertig mensen en duizend koeien aan - bedrijfsreportage
Ambitieus, dat is Cody Heller. In Noord-Wisconsin in de VerenigdeStaten runt hij een bedrijf met 1.000 koeien. Binnen drie tot vijf jaar komen er daar 3.300 bij.

Melken waar gras en water is

Melkproductie in Nederland stijgt van 11,5 naar 14 miljard kg in 2020
Hoe boeren Nederlandse veehouders in 2020?

Kostprijs steeds belangrijker

Filip Jamart: 'De melkproductie per koe wordt in het quotumloze tijdperk één van de belangrijkste factoren voor saldomaximalisatie'
De kennis, die bedrijfscoach Filip Jamart in Amerika opdoet, gebruikt hij om Vlaamse en Nederlandse melkveehouders te adviseren richting het quotumloze tijdperk.

Optimisme over opschaling

Zeventig procent van de melkveehouders verwacht dat er op het eigen bedrijf over tien jaar nog gemolken wordt - NRM 2010
Vooral jonge melkveehouders kiezen ervoor extra arbeid in te schakelen om de bedrijfsontwikkeling in goede banen te leiden, zo blijkt uit onderzoek in opdracht van Veeteelt.

Wat te doen met de extra melk na 2015?

Melkfabrieken bepalen melkprijspolitiek voor de vrije markt - NRM 2010
De grootste melkverwerkers van Nederland en Vlaanderen zijn helder over de afname van extra melk na de quotering: alle melk is welkom. Maar tegen welke prijs?

Metamorfose van een proefbedrijf

Melkproefbedrijf Zegveld gericht op duurzame innovaties en rol als regionaal kenniscentrum - bedrijfsreportage
De rol van melkveeproefbedrijf Zegveld is door de tijd heen sterk veranderd. In de toekomst zal het bedrijf zich doorontwikkelen naar een meer omgevingsgericht proefbedrijf.

Mogelijke invloeden van biotechnologie op de veefokkerij

Getracht wordt een beeld te geven van de gevolgen die zaken als embryotransplantatie, isozuren en groeihormonen voor de produktie van het melkvee in het jaar 2000, voor de fokkerij en voor het aantal
right