Sitemenu

zondag 11 september 2022
left
content-main

technieken

Nieuwe apparatuur voor melkproduktiekontrole kritisch bekeken

De in Nederland te volgen testprocedure voor de erkenning van nieuwe meetmethoden om de produktie van elke koe vast te stellen.

Meetnetsystemen voor dierziekten in de rundveehouderij

Aan de hand van de actuele situatie in Nederland en de ervaringen in Denemarken en in de Verenigde Staten wordt het nut van een Nederlands meetnetsysteem voor dierziekten besproken

Nieuws

Melkveehouders die hun koeien op stal niet gemakkelijk kunnen separeren en behandelen, missen de voordelen van de toenemende automatisering in hun stal.

Nieuwe technieken vragen om een herinrichting van het melkveebedrijf

Nieuws

Het Departement Landbouw en Visserij, afdeling Duurzame Landbouwontwikkeling, heeft in samenwerking met de Vlaamse Rundveeteelt Vereniging de brochure 'Fokkerij en selectie op het melkveebedrijf' geactualiseerd.

Nieuws

De service en verkoop van de Titan melkrobot komt in handen van WestfaliaSurge.
Service Titan-melkrobot straks via WestafaliaSurge
right