Sitemenu

woensdag 17 augustus 2022
left
content-main

subsidies

Nieuws

De Europese landbouwsubsidies komen vooral terecht in gebieden die kwetsbaar zijn voor nitraatuitspoeling, stikstofdepositie en verdroging en veel minder in gebieden met hoge landbouwnatuurwaarden.

Bedrijven in kwetsbare gebieden ontvangen veel subsidiegelden

Nieuws

Per 1 september wordt een nieuw Vlaams afstammingsregistratiesysteem ingevoerd. Met de nieuwe registratie worden alle dieren op het bedrijf geregistreerd.

Nieuw Vlaamse afstammingsregistratie registreert alle dieren op het bedrijf

Nieuws

Veehouders kunnen weer subsidie aanvragen voor investeringen in duurzame stallen en houderijsystemen. De maximale subsidie per aanvraag is 200.000 euro. De subsidie bedraagt 35% van de subsidiabele kosten.

2,5 miljoen euro beschikbaar voor duurzame stallen
right