Sitemenu

dinsdag 24 mei 2022
left
content-main

stikstof

Analyseer bemesting

Verbeter bemesting in 2004 dankzij kennis huidig groeiseizoen
Uitleg omtrent BAT (BemestingsAnalyse Tool), een computerprogramma dat de geregistreerde stikstof- en fosfaatbemesting na een seizoen analyseert en aanbevelingen geeft voor het volgende groeiseizoen

Niet vaker ziek

Scherp voeren verantwoord op Koeien & Kansen-bedrijven
Tegelijk met het scherp voeren wat betreft stikstof en fosfaat op de Koeien & Kansen-bedrijven hebben de veehouders hier o.a. het optreden van stofwisselings- en maagdarmaandoeningen bijgehouden

Excretiewijzer

Lagekostenbedrijf profiteert van bedrijfsspecifieke berekening
Het lagekostenbedrijf heeft als hoofddoel het produceren van melk tegen een kostprijs van 34 eurocent per kg melk. Dankzij de Excretiewijzer kan het lagekostenbedrijf 120 kuub mest meer plaatsen

Nieuws

Het netwerk 'Relatie N-efficiëntie en gezondheid melkkoe' wil het inzicht vergroten in de relatie tussen de stikstofefficiëntie en de gezondheid van de melkkoe.

Netwerk onderzoekt relatie eiwit en klauwproblemen

Nieuws

Voor melkveehouders die onder druk komen te staan door de aanscherping van de gebruiksnormen voor stikstof en fosfaat, ontwikkelden NMI, PPO en ASG een cursus.

Cursus voor optimale productie met voortgaande verscherping van gebruiksnormen

Nieuws

De Vlaamse landbouwminister Hilde Crevits staat veehouders dit jaar toe hun mest uit te rijden tot 12 september. Dat meldt de website vilt.be.

Nieuws

De verkoop van vloeibare kunstmest bij firma Flex Fertilizer System NL is dit voorjaar bijna verdrievoudigd.
Grotere belangstelling voor vloeibaar bemesten

Nieuws

Steeds meer graszaadleveranciers voorzien graszaad van een coating.

Nieuws

Het gebruik van kunstmeststoffen in de Nederlandse melkveehouders is vanaf begin jaren negentig gehalveerd.
Prijs kunstmeststoffen met 50 procent toegenomen

Nieuws

In 2007 vroegen 10.800 Vlaamse landbouwbedrijven, goed voor 196.000 hectare, derogatie aan bij de Mestbank.
Deelnemens aan derogatie mogen meer dierlijke mest aanwenden
right