Sitemenu

zaterdag 4 december 2021
left
content-main

stieren (bulls)

Verschijnselen en de fokkerijkonsekwenties van de DUMPS-faktor

Beschrijving van dit erfelijk gebrek en de gevolgen voor de fokkerij. Een kritische beschouwing, waarin de houding van het Amerikaanse stamboek en de Nederlandse importeurs wordt gelaakt

Internationale stierenlijst 1984 voor de Nederlandse fokkerij

128 fokstieren voor 1984, met foto's en cijfers, passeren de revue. Hun verervingscijfers zijn zoveel mogelijk met elkaar in overeenstemming gebracht uit de officiele bronnen

Internationale lijst van fokstieren

De februari-editie van de internationale stierenlijst van Veeteelt geeft een keur aan fokstieren uit Nederland, de Verenigde Staten, Frankrijk, Canada en West-Duitsland.

Stiersom, kombinatie van produktie- en exterieurvererving

Ook Nederland kent sinds kort een totaal-rangschikking van fokstieren op basis van zowel produktie als exterieur: Stiersom.

Internationale lijst van fokstieren

Vooral bij de zwartbonten is sprake van een belangrijke wijziging in de rangorde. De aanvoeders zijn stieren met een hoge kilo-eiwitververving.

Nieuwe faktoren voor de omrekening van stierindexen produktie

De achtergronden van de aanpassing van de omrekeningsformule van buitenlandse fokwaarden naar Nederland en de gevolgen hiervan voor stieren uit de Verenigde Staten en Canada

Luteinzoon Louis kent ondanks hoge eiwit cijfers zijn beperkingen

Ondanks dat deze stier uitstekend past bij de huidige kwoterings- en uitbetalingsregelingen, is het uitvalspercentage met 23 aan de hoge kant.
right