Sitemenu

dinsdag 28 september 2021
left
content-main

stieren (bulls)

Fokkers zien nut genomics, maar zijn voorzichtig

Behoefte aan openbare testresultaten, hogere aankoopprijzen voor stieren nodig
De ervaringen met genomic selection van Nederlandse en Vlaamse fokkers van stieren zijn tot nu toe verdeeld, maar men is unaniem over de positieve bijdrage ervan aan de fokkerij.

Biedt stierenbloed inzicht in vruchtbaarheid van de dochters?

Duitse onderzoekers hebben onderzocht of het regulatievermogen (gemeten aan verschillende bloedgehalten), voor de stofwisseling bij stieren die blootgesteld werden aan voeder-stresstoestanden verband

"Bullmax", een mogelijkheid tot stierselektie op bedrijfsniveau

Beschrijving van een stieradviesprogramma dat berust op een aantal door de boer zelf op te stellen eisen en wegingen.

Kan de kalfsvleesproduktie van zwartbonten verbeterd worden door selektie?

De eerste resultaten van de Terwispelproef met betrekking tot de relatie tussen de eigenprestatietoets van de proefstieren en de kalfsvleesproduktiegeschiktheid van de nakomelingen worden geanalyseerd

Moet er in de moderne fokkerij rekening worden gehouden met koefamilies?

Bij de bevruchting levert de stier spermacellen, die voornamelijk uit een kern bestaan en de koe een eicel, die alle eigenschappen van een gewone cel bevat.

Verloop bevleesheid en vetbedekking tijdens laktatie bij M.R.IJ.-vaarzen

Beoordeling van melkgevende dochters op vetbedekking en bevleesdheid kan inzicht geven in de fokwaarde van stieren. Dit blijkt uit een stage-onderzoek van een LH-student bij het N.R.S.

Stierenkeuze

Wel of geen extra aandacht aan de gehalten schenken?
De vraag blijft "Hoe moeten fokstieren geselecteerd worden?". In verband met de superheffing en het onbekend zijn van de duur daarvan, is het moeilijk om een goed antwoord te geven.

Geven de huidige non-returnpercentages van k.i.-stieren juiste informatie?

Het huidige non-returnpercentage van een stier, berekend als een ruw gemiddelde van zijn n.r.-resultaten, vormt geen juiste weergave van zijn bevruchtend vermogen.
right