Sitemenu

zondag 20 juni 2021
left
content-main

stieren (bulls)

Dubbeldoelkoe legt zich niet neer bij verdringing: haar kansen zijn niet verkeken

In een aantal artikelen geeft men een situatieschets, waarin o.a. bedrijfsleiders ervaringen en inzichten vertellen omtrent MRIJ en Zwitserse en Franse rassen

Zwartbonte stieren in de wereld gerangschikt naar diverse indexen

Bijdrage waarin getracht wordt aan te geven wat de verschillen zijn tussen de diverse melkgeldindexen en totaalindexen van andere landen

Verwachtingswaarden zijn een goed hulpmiddel bij de selektie van proefstieren

Resultaten van een onderzoek bij 1000 zwartbonte Nederlandse KI-stieren naar de waarde van fokwaarde-voorspellingsmethoden

Arlinda Rotate en Whittier-Farms Ned Boy komen als stiervaders sterk voor de dag in vader-zoononderzoek

Een overzicht van de zwartbontstieren met minimaal 10 zoons met bekende produktievererving in Nederland en van stieren met minimaal 5 roodbonte zonen die 50% of meer MRIJ-bloed voeren

Vraagtekens rond scharrelaars tegenover duidelijkheid rond KI - pinkenstier met bekende vererving

Vraagtekens worden gezet bij het inscharen van een jonge stier tussen geinsemineerde pinken om terugkomers op te sporen, omdat hierbij minder kwaliteit wordt ingezet (met kans op geboorteproblemen) da

21st Century Genetics brengt Nederlandse Genen op Amerikaanse markt

Vanuit Nederlands oogpunt bekeken is de nieuwe overeenkomst tussen Holland Genetics en Amerikaanse 21st Century Genetics een keerpunt in de fokkerij geschiedenis.
right