Sitemenu

zaterdag 10 september 2022
left
content-main

statistische gegevens

Koe en computer [: managementpakket rendeert]

4 artikelen over het groeiend gebruik van managementprogramma's, terwijl het gebruik ervan nog verbeterd kan worden, en de snelle beschikbaarheid van kengetallen bij computergebruik

Fokkerij en tussenkalftijd

Veel dochters nodig voor hoge betrouwbaarheid - fokkerijkengetallen
Een veehouder en een foktechnicus vertellen elk in hoeverre zij de tussenkalftijd als kengetal in hun praktijk gebruiken

Fokkerij en geboorte

Geboorte- en kalfverloop duidelijk verschillende indexen - fokkerij-kengetallen
Een veehouder en foktechnicus vertellen in hoeverre zij fokkerij-kengetallen in de praktijk gebruiken. Deze keer deel 3 met als onderwerp geboorte- en afkalfverloop

Barriere 8000 kg geslecht

Productiecijfers: forse toename melkdagen, roodbontprovincies in plus
Een overzicht van het melkcontrolejaar 1997-'98 met een overzicht van de provinciegemiddelden, de top-25 van bedrijven met minimaal 10 officiele lactaties, en de top-5 per provincie

Investeren na optimaliseren

Schaalvergroting om toenemende kosten te spreiden
Een bedrijfskundig adviseur zet de economische resultaten van 600 melkveebedrijven op een rij, kijkt terug op de meest opvallende zaken in de periode 1970-'97 en doet een prognose voor de komende peri

Fokkerij en betrouwbaarheid

Inweging van informatie ouders, nakomelingen en eigen prestatie - fokkerijkengetallen [8]
Geen index wordt gepubliceerd zonder het percentage betrouwbaarheid erbij te vermelden. Daarom als laatste deel in de fokkerijserie aandacht voor de betrouwbaarheid

Melk uit ruwvoer kent grenzen

Kengetal rantsoenefficientie als maat voor verantwoorde benutting ruwvoer
De grote ruwvoervoorraad zal veel veehouders verleiden onbeperkt graskuil voor de koeien te brengen. Hier wordt tegen gewaarschuwd

Rood compenseert verlies zwart

Nederlandse melkkoeien produceren in 1998-'99 een fractie meer dan in het jaar daarvoor
Cijfers van het melkcontrolejaar 1 sept. 1998 - 31 aug. 1999

Koeien op De Marke

Gezondheid en vruchtbaarheid onder druk
Voor proefbedrijf De Marke zijn de resultaten van de ziekteregistratie over jaren 1993 t/m '99 vergeleken met die van de andere proefbedrijven van het Praktijkonderzoek Veehouderij
right