Sitemenu

vrijdag 9 september 2022
left
content-main

starten

Naast sla snijden ook koeien melken

Corné Lauwen: 'Wat we in de sla hebben verdiend, gaan we in de koeien nooit meer verdienen' - serie nieuwe melkers
Een nieuwe uitdaging en meer kans op bedr­ijfsopvolging hebben ijsbergslatelers Corné en Petra Lauwen in Breda aangezet tot het starten met melkvee.

Kleine kans voor gelukszoekers

Pierre Berntsen: 'Je moet als starter opboksen tegen 17.000 enthousiaste concurrenten op volle snelheid'
Velen kennen wel iemand die met het oog op het einde van de quotering wil starten met melken.

Doorstarten na MKZ

Britse veehouders herinvesteerden MKZ-vergoeding in bedrijfsontwikkeling en genetica
Melkveehouders uit de Engelse provincie Cumbria vertellen hun ervaringen uit de tijd van de MKZ-crisis en erna

Nieuwe start met rouwrandje

Getroffen MKZ-boeren vinden weer uitdaging in nieuwe veestapels
Een impressie van de herstart op 5 melkveebedrijven na de MKZ-crisis

Op de bres voor MKZ-getroffenen

Veestapels uit het buitenland moeten helpen met herbevolken
De gang van zaken, initiatieven en vooruitzichten rond het herbevolken van de melkveestallen in de geruimde MKZ-gebieden

Drastisch van rood naar zwart

Nieuwe start voor BSE-geruimd bedrijf van Etienne en Moniek De Wilde
Eind 2001 kwam aan meer dan 25 jaar roodbontfokkerij op een Oost-Vlaams melkveebedrijf een plotseling einde door BSE.

Nieuws

Zeventig procent van de melkveebedrijven heeft veel of zeer veel antistoffen tegen maagdarmwormen in de tankmelk.

Nieuws

Een groot deel van de in totaal zes miljoen doses bestelde blauwtongvaccin kan waarschijnlijk eerder worden geleverd dan verwacht.
Vaccinatiecampagne blauwtong start waarschijnlijk op 8 mei

Nieuws

De zuivelondernemingen Campina en Friesland Foods bespreken een mogelijke fusie. Besturen en directies hebben hiertoe een intentieverklaring ondertekend.
Campina en Friesland Foods overwegen fusie

Nieuws

Steeds meer Europese ki-organisaties bieden gesekst sperma aan van hun fokstieren.
Elayo verhuisde naar Britse Cogentstallen om gesekst sperma te produceren
right