Sitemenu

zaterdag 10 september 2022
left
content-main

standweiden

"Weiden is goedkoper"

Smakelijk gras op een kleine huiskavel is de uitdaging voor Van Essen - het project Koe & Wij [1]
De broers Van Essen draaien met 140 melkkoeien en een huiskavel van 28 ha mee in de groep 'Kleine huiskavel' van het project Koe & Wij.

"Vers gras beter benutten"

Constant robotbezoek, ook tijdens weidegang, bij Jan en Wilma van Nistelrooy - het project Koe & Wij [1]
7 jaar lang heeft Jan van Nistelrooy ervaring met weidegang in combinatie met de melkrobot. Hij deelt zijn ervaringen in de groep 'Automatisch melken'van het project Koe & Wij.

Stand- of omweiden?

Dirk Jan den Boer: "Meer rust, maar wel tien procent minder grasopbrengst bij modern standweiden"
2 begeleiders van het project Koe & Wij geven de ervaringen van de deelnemers omtrent toegepaste beweidingssystemen weer, met name omtrent standweiden en omweiden t.o.v. elkaar

Kloosterkoeien de wei in

Geert en Christa Mighels: "Alleen laagproductieve dieren naar buiten"
Een bedrijfsbezoek aan een Brabants melkveebedrijf met een kleine honderd roodbonten en met een huiskavel van 18 ha.

Omweiden op 4,5 hectare

Ad en Ine Schepens combineren siëstabeweiding, stand- en omweiden in één systeem - special grasland
Een deelnemer aan het project Koeien en Kansen past op zijn bedrijf een eigen beweidingssysteem toe, dat gekenmerkt wordt door geleidelijkheid

Nieuws

Tussen het saldo van weiden en permanent opstallen kan op bedrijfsniveau een verschil zitten van meer dan € 10.000. Dat blijkt uit gegevens van Stichting Weidegang.
64 procent van de melkveehouders heeft geen zicht op de kosten en de opbrengsten van weidegang versus opstallen
right