Sitemenu

vrijdag 9 september 2022
left
content-main

stalvoedering

Industrieel of natuurlijk melken

Welzijn en gezondheid van melkkoeien in toekomstige houderijsystemen
De consequenties voor welzijn en gezondheid bij industriele melkveehouderij worden in beeld gebracht, waarbij ook de natuurgerichte extensieve melkveehouderij onder de loep wordt genomen

Economische mogelijkheden automatisch melksysteem op melkveebedrijven

In een rendabiliteitsvergelijking is een melkveebedrijf met een gangbaar melksysteem (2 x melken per dag) vergeleken met een vergelijkbaar bedrijf met een melkrobot (3 x melken per dag).

Familie Maalderink past machines maar ook koeien aan op teelt snijmais

Bij de overstap van een Gelders roodbontveebedrijf van zomerstalvoedering op een bijna volledig maisrantsoen is men tevens overgestapt op zwartbont vee

Verdelen loont

Twee keer daags snijmaisbijvoeding betaalt zich terug
Onderzoekservaringen omtrent het effect van bijvoeren van snijmais in de weideperiode

Boeren met veel gevoel

Summerfeeding met standweiden levert arbeidsgemak en efficient landgebruik bij familie Prins
Een bedrijfsreportage

Wei naar de koe

Oplossingen om het door MKZ verstoorde weideseizoen alsnog in goede banen te leiden
Het ziet ernaar uit dat veel bedrijven de koeien voorlopig op stal houden en dat de eerste snede volledig gemaaid wordt. Een aangepaste bemesting en voeding zijn dan nodig.

'We gaan voor 100 procent roodbont'

Goede vruchtbaarheidscijfers dankzij summerfeeding en nieuwe stal bij Van Asseldonk
Reportage van een volledig roodbont-melkveebedrijf, waar men veel moeite doet om een hoge gezondheidsstatus te bereiken

"Ik fok al jaren hetzelfde"

Debutant Pieter Lam met drie zwartbontvaarzen van 88 punten naar NRM
Reportage van een melkveebedrijf (70 koeien met een quotum van 650.000 kg) na een verhuizing van Utrecht naar Groningen. Op het bedrijf wordt summerfeeding toegepast
right