Sitemenu

maandag 27 september 2021
left
content-main

stallen

Snel melken

René de Klein: "Ruimte voor de koe verkort melktijd" / Eenmansput - Arno van Velzen: "Uier sneller en gelijkmatig leegmelken" serie Stalbouw
Deze laatste aflevering van de stalbouwserie besteedt aandacht aan de gekozen melkput: beide melkveehouders hebben een zij-aan-zij melkput gekozen

Betaalt comfort zich uit?

Hogere productie en gezondere klauwen na welzijnsverbeterende maatregelen
In een studie is bij 30 melkveebedrijven in Noord-Nederland nagegaan wat de effecten zijn van investeringen in koecomfort op productie en klauwgezondheid.

Stalinterieur

Rene de Klein: "Meerprijs vastzetvoerhek snel terugverdiend" / Variërend zandbed - Arno van Velzen: "Boxafstand van 115 cm compromis" - serie Stalbouw
Bij het volgen van de stalbouwprojecten van 2 Brabantse families worden hier in 2 artikelen de ervaringen bij het plaatsen van de boxafscheiding en de keuze van de boxbedekking weergegeven

Creatief met oude gebouwen

Johan Dekker: "Ik boer in de lage kostenstal van de jaren zeventig" [: kerstspecial]: Een lange adem... in stalbouw
De stallen die de Rijksdienst in de Flevopolder eind jaren '70 opleverde zijn nagenoeg allemaal hetzelfde. Met doorlopende aanpassingen houdt Johan Dekker zijn 2+2-rijige ligboxenstal bij de tijd

Stal in beeld

Arbeidsbesparing en koecomfort centraal in nieuwe stal Schep Holsteins
90 m lang, 6 rijen met in totaal 405 boxen, een 36-stands melkput en een melktank van 30.000 kg melk. Een rondleiding in woord en beeld op een nieuwe op Noord-Amerikaanse leest geschoeide ligboxenstal

Pionieren en groeien

Robert Holtland: "Door in te kuilen gooi je zomaar honderd VEM weg"
Een bezoek aan een groot modern melkveebedrijf (250 melkkoeien), met een 200 m lange ligboxenstal en een serrestal als overkapping voor de kalver-iglo's

Voeraanbod cruciaal

Cees Jan Hollander: "Drie koeien per vreetplaats geen probleem"
Melkveehouders van 2 bedrijven geven hun ervaring over enerzijds een situatie met onderbezetting aan het voerhek en anderzijds met overbezetting (30 vreetplaatsen voor 100 koeien)

Drempels in de ligboxenstal

Gelein Biewenga: "Voorkom dat een vaars de hele stal door moet om bij het voerhek te komen" - special: Koe en Verkeer
Een huisvestingsdeskundige brengt de looplijnen voor de koeien in de stal onder de aandacht

"Melken verleer je niet"

Paul Barink verwisselde na negen jaar zijn varkens voor koeien
Door een stadsuitbreiding kreeg een varkenshouder in 2004 de kans om weer koeien te gaan melken. In maart 2006 startte hij met 67 koeien in een moderne nieuwe ligboxenstal in Barchem

Dikke hakken

Comfortabele ligbox bestrijdt beenproblemen - uit de dierenartspraktijk
Een dierenarts merkt hakbeschadiging op door onvoldoende comfortabele ligboxen en wijst op de mogelijke gevolgen hiervan
right