Sitemenu

maandag 27 september 2021
left
content-main

stallen

'Geregel is niets voor koeienboer'

Verbouwing leidt bij Jos en Ans van Kessel tot productiestijging - koecomfort
Simpel om in te werken en goed voor de koeien. Met die uitgangspunten in het achterhoofd verbouwde een melkveehoudersechtpaar de houten ligboxenstal

'Vreten, liggen of melk geven'

Observatie van koegedrag aan basis voor meer koecomfort - koecomfort
Een bedrijfsadviseur adviseert om niet meteen tot stalverbetering over te gaan, maar eerst via koe-observatie achter de zwakste schakel proberen te komen

Van verplegen naar verzorgen

Roodbonte koeien van familie Steegink verruilen grupstal voor nieuwe comfortabele ligboxenstal
De laatste 5 jaar realiseerde de familie Steegink een verdubbeling van het melkquotum. Met de roodbonte veestapel en de nieuwe ligboxenstal ziet de familie nieuwe kansen

"Blijf denken over bouwconcept"

Aparte huisvesting voor jongvee ook noodzakelijk vanwege constanter stalklimaat - special: Koe en stal /
In 2 artikelen motiveert de ene melkveehouder de keuze voor een aparte opfokruimte voor kalveren jonger dan één jaar, en de andere voor de bouw van een praktische 2+2-rijige stal

Frisse lucht in de stal

DLV-projectleider Erik Pijnappels: 'Zijmuuropening kan niet groot genoeg zijn'
De stand van zaken in de ontwikkelingen op het gebied van zijmuurventilatie

Gaat kunststof staal vervangen?

Onderzoek naar alternatieve ligboxafscheiding stelt de keuze voor boxmaterialen in vraag
Zegslieden van het Nederlandse en Vlaamse onderzoek op het gebied van de rundveehouderij is gevraagd aan te geven wat er leeft aangaande boxafscheidingen.

Mestverwerking

René de Klein: "Geen twijfels over keus voor roosters" / Dichte vloer - Arno van Velzen: "Dichte vloer noodzakelijk voor zand" - serie Stalbouw
Bij het volgen van de vorderingen van de stalbouwprojecten van 2 Brabantse families komen hier de keuze van de vloer en de uitvoering ervan aan de orde

Uit de jas gegroeid

René de Klein: "Een 3+0-stal het meest voordelig" / Eenmansbedrijf - Arno van Velzen: "Een betere diergezondheid door zandbedding - serie Stalbouw
Als begin van een serie, waarin de vorderingen van de stalbouwprojecten van 2 Brabantse families worden gevolgd, komen hier in 2 artikelen ter introductie de beweegredenen van het bouwen aan de orde

Bouwbegeleiding

René de Klein: "We willen zelf niet als politieagent optreden" / Ambtelijke molens - Arno van Velzen: "Begeleiding vooral in beginfase belangrijk - serie Stalbouw
Bij het volgen van de stalbouwprojecten van 2 Brabantse families worden in 2 artikelen de ervaringen bij de bouwbegeleiding weergegeven

Open stal voldoet goed

Zoeken naar evenwicht tussen kou en warmte
De ervaringen met een open stal op het lagekostenbedrijf van de Waiboerhoeve worden hier doorgegeven
right