Sitemenu

maandag 27 september 2021
left
content-main

stallen

Runderen willen bezig zijn

Afwijkend oraal gedrag als teken aan de stalwand
Naar aanleiding van gedragsstudies schenkt men aandacht aan de signalen van verveling bij vleeskalveren en hoe dit te voorkomen

Welzijn melkkoeien in grupstal

Maatvoering en bewegingsvrijheid vragen aandacht
Aandacht voor het welzijn van melkkoeien wat betreft de huisvesting in grupstallen in Nederland

Stalinrichting [: stallen voor moderne koeien]

in 3 artikelen over stalinrichting geven achtereenvolgens hun visie: de directeur van een stalinrichtingsbedrijf, een veehouder die sinds 3 maanden een nieuwe ligboxenstal in gebruik heeft en een onde

Koe en voer [Voeradviezen steeds beter]

5 artikelen in een thema: De Schothorst komt met een nieuw eiwitwaarderingssysteem, dat meer rekening houdt met de vorming van microbieel eiwit en de fermenteerbaarheid van het rantsoen; Een veehouder

Jongveeopfok [: opfok in theorie en praktijk]

3 artikelen over voeding, de opfok in een 100-jaar oude Zuid-Hollandse koestal die tot opfokstal voor kalveren tot 9 maanden word omgebouwd, en kunstmelktoediening op een Gelders bedrijf

Renoveren: wanneer en hoe?

Alternatieven voor roostervloeren sterk in opkomst - special: Vloeren
In 4 artikelen wordt een overzicht van de mogelijkheden voor vloerrenovatie gegeven en worden veehouders aan het woord gelaten over hun keuze

Liters melk per seconde

In de nieuwe stal wil Harm Holman 130 melkkoeien per man verzorgen
Een veehouder, lid van de European Dairy Farmers, een vereniging van 200 Europese melkveehouders die elkaars kostprijzen en opbrengsten op Europees niveau vergelijken, is met de topfokkerij gestopt en

Koe van schatbare waarde

Nederlandse deelnemers EDF-studieclub investeren gemiddeld 34.000 euro per koe - special: Koe en geld
3 artikelen over de investeringshoogtes per koe in de diverse EU-landen, de investering in melkquota bij Nederlandse melkveehouders en en in 't laatste artikel komt de voorzitter van de European Dairy

'Geregel is niets voor koeienboer'

Verbouwing leidt bij Jos en Ans van Kessel tot productiestijging - koecomfort
Simpel om in te werken en goed voor de koeien. Met die uitgangspunten in het achterhoofd verbouwde een melkveehoudersechtpaar de houten ligboxenstal
right