Sitemenu

maandag 27 september 2021
left
content-main

stallen

Groen Label-stal

Jasper Spierings: "we wilden een compacte stal bouwen" - special stallen - bouwen in de praktijk
Na een lange strijd voor een vergunning bouwde de familie Spierings een emissiearme stal op de groei.

Prefab foliestal

Cor den Hartog: "De koeien vinden de open ruimte fijn" - special stallen - bouwen in de praktijk
2 jaar melkt Cor den Hartog naar tevredenheid in de open omgeving van zijn demontabele stal. De kosten voor de bouw van deze stal vielen wel hoger uit dan was voorzien

Verhuizing naar comfort

Familie Voermans steekt in op werkgemak en koecomfort in Zeeuws-Vlaanderen
Voldoende ruimte om te groeien was de reden voor een melkveehouder om te verhuizen van Noord-Brabant naar Zeeuws-Vlaanderen.

Weiland als voorbeeld

Uit Canada afkomstige boxafscheiding geeft koe meer bewegingsvrijheid
Met video-camera's werden de gedragingen van melkvee geregistreerd om mankementen in de inrichting van ligboxenstallen op te sporen

Huisvesting [in volgende eeuw]

4 artikelen, waarin stalinrichters aan 't woord komen over de melkveestal in 't jaar 2010, een veehouder over zijn overstap van grupstal naar ligboxenstal met robot, en 2 broers over een nieuwe jongve

Bindstallen in beeld

Bijna helft Vlaamse melkveehouders werkt met grupstal
Het meest voorkomende huisvestingssysteem in Vlaanderen is de bindstal. De renovatie van dergelijke stallen vormde het belangrijkste onderwerp op een studiedag over bindstallen

Lekker lang liggen

Gerben Smeenk: 'Bij een dik zaagselbed ontstaan de minste beenproblemen' - Veeteelt lezersonderzoek
Aan Vlaamse en aan Nederlandse melkveehouders is gevraagd welk type stal zij toepassen en welk type boxbedekkingsmateriaal zij toepassen

Hybride vloer

Nieuwe vloer is vlak en toch geprofileerd
In het lagekostenbedrijf is de hellende vloer in de melkveestal vervangen door een nieuwe vloer met zowel vlakke als geprofileerde eigenschappen

Zoeken naar verlichting

Nederlandse melkveestallen bieden onvoldoende licht voor optimale productie
Gewezen wordt op het belang om via een keuze aan verlichting langere dagen in de winterperiode in de stal na te bootsen

Ventilatie

René de Klein: "Warmte houd je moeilijk uit de stal" / Zomerhitte weren - Arno van Velzen: "Geïsoleerde dakpanelen nauwelijks duurder" - serie Stalbouw
Bij het volgen van de stalbouwprojecten van 2 Brabantse families komen hier de keuzes voor de ventilatie ter sprake
right