Sitemenu

vrijdag 9 september 2022
left
content-main

stalbouw

Nieuws

Recent verplaatsten Ton en Jolanda Captein hun bedrijf vanwege natuuruitbreiding van Zeewolde naar Biddinghuizen.

De stal is voorzien van een emissiearme gietasfaltvloer met gierafvoer

Nieuws

Op 1 januari 2010 waren er in de Nederlandse melkveehouderij 2 procent duurzame stallen. Minister Verburg streeft naar 5 procent duurzame stallen in 2011.

Melkveehouderij realiseert naar verwachting geen 5 procent duurzame stallen in 2011

Nieuws

Leo en Artje de Jong in Beusichem namen in december 2009 hun nieuwe ligboxenstal in gebruik. De bovenbouw is niet alledaags, de veehouders kozen voor een serrestal vanwege extra licht en lagere bouwkosten. Veeteelt nam een kijkje.

De serrestal biedt ruimte aan maximaal 200 dieren

Nieuws

Melkveehouders vroegen voor 41 miljoen subsidie aan op de regeling integraal duurzame stallen.

Ondernemers weten eind juni welke voorstellen het ministerie van LNV honoreert

Nieuws

In Veeteelt maart 1 staat een bedrijfsreportage over het melkveebedrijf van Jos en Wern van Asseldonk in Gemert.

De nieuwe ligboxenstal biedt ruimte voor 327 koeien

Nieuws

Wageningen UR Livestock Research biedt ondernemers ondersteuning bij het ontwerpen van een integraal duurzame stal. Hiervoor stelde minister Gerda Verburg van LNV begin december 2,2 miljoen euro ter beschikking.

Wageningen UR biedt u ondersteuning bij de ontwikkeling van een duurzame stal

Nieuws

Veel melkveehouders vinden het redelijk dat aan grootschalige melkveebedrijven strengere eisen ten aanzien van milieu en dierwelzijn worden gesteld.

'Imagoprobleem in de grootschalige veehouderij niet te wijten aan ondernemers zelf'

Nieuws

Voor veehouders die willen investeren in huisvesting en daarbij extra rekening houden met dierenwelzijn is elf miljoen euro beschikbaar.

Dienst Regelingen organiseert voorlichtingsdagen integraal duurzame stallen bouwen

Nieuws

Netwerk boerENbuur wil doorgroeien tot een energiecoöperatie die via het net stroom levert aan huishoudens.

Dankzij zonne-energie zijn vijftien boeren klimaatneutraal

Nieuws

Grofweg de helft van de melkveehouders in Nederland en Vlaanderen wil investeren in de huisvesting van hun melkvee.

Het investeringsgedrag verschuift van quotum naar huisvesting
right