Sitemenu

dinsdag 13 september 2022
left
content-main

sporenelementen

Voer stuurt vruchtbaarheid

Tom Vanholder: 'De afbraak van lichaamsvet verstoort de ontwikkeling van het embryo' - serie Vruchtbaarheid. Deel 3: Voeding
Via voeding is op grofweg drie manieren de vruchtbaarheid te beïnvloeden.

Mineralen en spoorelementen

Vooral in weideperiode extra aandacht nodig om goede mineralenvoorziening te waarborgen - voeranalyse
Aandacht voor de betekenis van kalium, magnesium, koper, zwavel, molybdeen, zink en selenium in de voeding

Voeren op het kleinste detail

Organisch gebonden mineralen maken opgang in rundveevoeding
Specialisten uit de mengvoerindustrie en uit het voedingsonderzoek noemen voor- en nadelen van het gebruik van organisch gebonden mineralen in de melkveevoeding en signaleren een kennisachterstand

Spoor bijster?

Verbeteren mineralenvoorziening via bemesting
Gewezen wordt op het belang van mineralen en spoorelementen bij de bemesting van grasland. In het bijzonder worden genoemd: kobalt, koper, mangaan, natrium, zwavel en selenium

Nieuws

Het Nutriënten Management Instituut heeft een wijzer ontwikkeld om veehouders meer inzicht te geven in de voorziening van hun vee met sporenelementen.
right