Sitemenu

vrijdag 9 september 2022
left
content-main

somatotropine

Gebruik van somatotropine in de veeteelt: invloed op melk en vlees

Resultaten van het BST-vervolgonderzoek in Nederland werden tijdens een EG-bijeenkomst bediscussieerd door wetenschappers uit Europa en de Verenigde Staten.

BST slecht voor dierenwelzijn

Commissie raadt Europa af BST toe te laten voor gebruik bij melkkoeien
De commissie die in opdracht van de Raad van Europa het effect van BST onderzocht, kwam met een rapport naar buiten, waarin het BST-gebruik wordt afgeraden.

Embryowinning in eigen hand

Amerikaanse bedrijfsleider Wilson ziet BST als rendabel managementinstrument
De ervaringen en wensen van een bedrijfsleider van een 1500 koeien tellend melkveebedrijf in Californie
right