Sitemenu

dinsdag 13 september 2022
left
content-main

sloten

Aan de slootkant

Veehouders en natuurbeschermers vinden elkaar rond de sloot
Met een aantal vormen van aangepast sloot- en slootkantbeheer kan bij een intensieve bedrijfsvoering toch een bijdrage worden geleverd aan de instandhouding van plantensoorten

Slootkantbeheer

Lichte verstoring van slootwallen gunstig voor bloemrijke vegetatie
Om te onderzoeken hoe de slootkantvegetatie reageert op verschillende vormen van beheer zijn 3 vormen van slootbeheer toegepast

'Water vergeten gebied'

Smaak soms nog belangrijker dan kwaliteit volgens GD-waterspecialist Counotte - special: Koe en water
In deze waterspecial 4 artikelen: de toxicoloog en waterspecialist van de Gezondheidsdienst voor Dieren in Deventer over de geschiktheid van oppervlaktewater als drinkwater voor vee, en de meningen en

'Waterproof'

Hoe goed is het oppervlaktewater?
Het Praktijkonderzoek Veehouderij heeft een doe-het-zelf test voor beoordeling van oppervlaktewater geëvalueerd in 2 gebieden: op kleigrond en in een veenweidegebied

Nieuws

De Belgische melkveehouders sloten het melkjaar 2008 af met een onderschrijding van het quotum met ruim 57 miljoen liter melk. Dat blijkt uit berekeningen van Boerenbond.
Belgische veehouders produceerden in maart 8 procent meer melk dan maart 2008

Nieuws

Duitsland heeft vergevorderde plannen om een verplicht bestrijdingsprogramma voor BVD (Bovine Virus Diarree) in te voeren.
right