Sitemenu

vrijdag 9 september 2022
left
content-main

selectief fokken

Volle honderd procent"

Henk, Henk en Wim van Eek wensen plussen voor eiwit, bespiering en levensduur
De fokkerij-uitgangspunten van een Gelders MRIJ-veebedrijf

Fokkerij verdubbelt opbrengst

Jaren van investeren, contacten leggen en vertrouwen kweken vormen basis
Een melkveebedrijf in Raamsdonkveer zorgt de laatste jaren voor een gestaag groeiende afzet van stieren en embryo's naar binnen- en buitenland.

Tweestrijd om true type

Op weg naar breedte en balans in het skelet van de Nederlandse melkkoe - EK Brussel
De vraag of we wel of niet naar de ontwikkeling van een Nederlands true type moeten wordt aan een aantal Nederlandse fokkerijkenners voorgelegd

Stier uit een goed nest

Gehaltevererver Woudhoeve Russel kan bogen op diepe, succesvolle koefamilie
Uitleg van het gevolgde fokkerij-beleid op de Noord-Hollandse Woudhoeve, waar de helft van de 80 melkkoeien de naam Pietje draagt

Maryam als fokdoel

Europees kampioene Maryam stamt uit excellent geslacht
N.a.v. het kampioenschap in Brussel van Wiesenveld Raider Maryam wordt kort stilgestaan bij haar Amerikaanse voorouders

Excellente Wiersma's

Grote en zwarte koeien uit erg sterke fokfamilie bij Van der Ploeg grossiert in A-status
De kwaliteiten van de welbekende Wiersmakoefamilie komen aan de orde in een gesprek met de melkveehouder in Warga, waar de gehele Wiersmafamilie zich bevindt of in het verleden heeft bevonden

Fokdoel biologische veehouderij

Uit enquete Louis Bolk Instituut blijkt: merendeel biologische boeren fokt nog gangbaar
Het Louis Bolkinstituut is een project gestart dat moet leiden tot de formulering van een fokdoel voor de biologische melkveehouderij.

Ieder bedrijf zijn eigen type koe

Fokdoel consequenter afstemmen op beoogd productieniveau en economisch perspectief
Een bedrijfskundig rundveespecialist pleit voor een betere afstemming door melkveehouders van hun melkkoeien op het type bedrijf. Bij de extensieve ondernemer past bijvoorbeeld een extensievere koe

Rijzende sterren op Ricecrest

Twintig jaar bouwen levert een succesvolle Amerikaanse koefamilie op
Met Ricecrest Tesk Terry en Ricecrest Lantz fokten de broers Dale en Fred Rice twee heel populaire fokstieren die ook internationaal veelgevraagd zijn.

HG stalt stieren in Amerika

Jacob Chardon: 'De kwaliteit van ons fokprogramma staat op het spel'
Het beleid van deze fokkerij-organisatie zal zich nog meer op het buitenland richten
right