Sitemenu

maandag 20 september 2021
left
content-main

selectie

Internationale lijst van fokstieren

De februari-editie van de internationale stierenlijst van Veeteelt geeft een keur aan fokstieren uit Nederland, de Verenigde Staten, Frankrijk, Canada en West-Duitsland.

Fokkerijfouten leiden tot minder progressie en meer teleurstelling

De Amerikaanse foktechnicus Thomson, verbonden aan k.i.-Landmark Genetics, zet 6 meest voorkomende fokkerijfouten op een rij

Stiersom, kombinatie van produktie- en exterieurvererving

Ook Nederland kent sinds kort een totaal-rangschikking van fokstieren op basis van zowel produktie als exterieur: Stiersom.

Internationale lijst van fokstieren

Vooral bij de zwartbonten is sprake van een belangrijke wijziging in de rangorde. De aanvoeders zijn stieren met een hoge kilo-eiwitververving.

Luteinzoon Louis kent ondanks hoge eiwit cijfers zijn beperkingen

Ondanks dat deze stier uitstekend past bij de huidige kwoterings- en uitbetalingsregelingen, is het uitvalspercentage met 23 aan de hoge kant.

Invloed van kruisingseffekten - heterosis en rekombinatie - op de fokwaardeschatting

In dit artikel wordt uiteengezet hoe groot kruisingseffecten zijn en in hoeverre ze van invloed kunnen zijn op de fokkerij, in het bijzonder op de geschatte fokwaarden

Nieuwe faktoren voor de omrekening van stierindexen produktie

De achtergronden van de aanpassing van de omrekeningsformule van buitenlandse fokwaarden naar Nederland en de gevolgen hiervan voor stieren uit de Verenigde Staten en Canada

Boven of beneden 100 zegt bij de exterieurindex nog lang niet altijd alles

Aangegeven wordt hoe men de getallen ter nadere aanduiding van de exterieurindex moet interpreteren bij het bepalen van de fokwaarde van vooral Holstein-Friesian stieren

Nulpunt, basis, populatiegemiddelde [bij stier- en koe-indexen]. Wat is wat?

De begrippen nulpunt, basis en populatiegemiddelde die een rol spelen bij de hoogte van de stier- en koe-indexen worden in dit artikel verklaard

HDN [Honderd Dagen]-index

Op grond van 100-dagenlijsten de stierindex voorspellen
Uitgelegd wordt wat de HDN-index is, hoe ze berekend wordt en wat de betrouwbaarheid is. De verschillen tussen de HDN-index en de stierindex worden beschreven
right