Sitemenu

vrijdag 9 september 2022
left
content-main

scholingscursussen

Robot en visgraatsysteem

Willem Dotinga: 'We geven tegenwoordig meer management gerichte lessen'
2 woordvoerders van de praktijkschool Oenkerk geven een impressie van de huidige ontwikkeling in het praktijkonderwijs op hun school

Nieuws

Voor melkveehouders die onder druk komen te staan door de aanscherping van de gebruiksnormen voor stikstof en fosfaat, ontwikkelden NMI, PPO en ASG een cursus.

Cursus voor optimale productie met voortgaande verscherping van gebruiksnormen
right