Sitemenu

vrijdag 9 september 2022
left
content-main

scheiding

Grenzen verleggen om te melken

Marc en Laurens Legrand gebruiken mest voor eigen energieproductie met microvergister - bedrijfsreportage
Nog even en dan zijn de grootste beperkingen op hun bedrijf weggewerkt.

Scheiden is duur

Mestscheiding werkt, maar is kostbaar voor lagekostenbedrijf
Voor het lagekostenbedrijf met melkvee is een kostenvergelijking opgesteld voor een bedrijf met mestscheiding en voor een bedrijf zonder mestscheiding, waarbij de drijfmest buiten de stal in een folie

Meer mineralen in minder volume

Gerjan Hilhorst: "Na 2012 mest scheiden interessant op 30 procent van de bedrijven"
Mest scheiden is interessant op bedrijven die mest moeten afvoeren vanwege een overschot aan fosfaat. Het bespaart aankoop van kunstmest en kosten voor mestafzet.

Nieuws

Mestscheiding bespaart stikstofkunstmest

21-07-2011  · 1 reactie

Het aanwenden van de dunne fractie van gescheiden mest is een manier om de stikstofbenutting van dierlijke mest te verhogen en zo te besparen op kunstmeststikstof.

De dunne fractie van gescheiden drijfmest heeft een hogere N-werking dan ongescheiden mest

Nieuws

Wageningen Universiteit en Researchcentrum gaat met Mobiedik, de mobiele mestscheider, het scheiden van runderdrijfmest in een dikke en dunne fractie op dertien bedrijven testen.
Mobiedik, de mobiele mestscheider. Bron: WUR - De Marke

Nieuws

De wintershow Zwolle, die plaats zou vinden op woensdag 21 maart, is afgelast vanwege blauwtong.
right