Sitemenu

maandag 12 september 2022
left
content-main

scharrelhouderij

Weidegang onmisbaar voor imago

Stimulerende maatregelen moeten koe in het grasland houden
Een zegsman van het Centrum voor Landbouw en Milieu gaat in op de oorzaken en gevolgen van de verminderde weidegang bij melkkoeien en op de mogelijkheden om weidegang te stimuleren

Siesta - beweiding

Perspectief voor melk- en eiwitproductie
Siesta-beweiding staat voor: Synchronisatie Inname Energie-eiwit door Snijmais Tweemaal daags Aan te bieden.

Aan de slootkant

Veehouders en natuurbeschermers vinden elkaar rond de sloot
Met een aantal vormen van aangepast sloot- en slootkantbeheer kan bij een intensieve bedrijfsvoering toch een bijdrage worden geleverd aan de instandhouding van plantensoorten

Lente in het land

In 7 artikelen komen 6 boeren aan 't woord over hun keuze voor het sluiten van een beheersovereenkomst, of het toepassen van beweiding, of het melkvee permanent op stal laten staan.

Fokkerij als hoofdtak

Jaantje 193 bracht ommekeer in bedrijfsvoering bij veehouder Korver
De bedrijfsvisie van een Noordhollandse melkveehouder. Zijn koeien lopen nagenoeg het hele jaar buiten.

Boeren met veel gevoel

Summerfeeding met standweiden levert arbeidsgemak en efficient landgebruik bij familie Prins
Een bedrijfsreportage

"Voerkosten hebben een optimum"

De meest temperamentvolle koeien blijven bij de familie Terpstra het langst in de stal
Reportage van een bedrijf, waar volledige weidegang een belangrijk uitgangspunt is. Een secuur beweidingsprogramma staat aan de basis van de lage voerkosten in de zomer
right