Sitemenu

woensdag 20 januari 2021
left
content-main

schapenziekten

Impact van blauwtong

In exportstallen wachten 2500 drachtige vaarzen op vertrek naar buitenland
Verschillende zegslieden geven de situatie in Nederland en België aan, nadat er hier blauwtong is gesignaleerd. Een langere periode van exportverbod is niet ondenkbaar
right