Sitemenu

zondag 11 september 2022
left
content-main

schaalvergroting

Nieuws

Rundveehouder meest optimistische agrariër

18-03-2013  · 2 reacties

Binnen de Nederlandse landbouw hebben rundveehouders het vaakst plannen om hun bedrijf uit te breiden en er staat vaker dan gemiddeld een bedrijfsopvolger klaar.

De rundveehouderij is op dit moment het sterkst geneigd het bedrijf uit te breiden

Nieuws

Nederlandse melkveebedrijven zijn de afgelopen tien jaar gemiddeld 25 procent meer melk gaan produceren.

Melkveehouders investeren de laatste jaren vooral in huisvesting

Nieuws

Henk en Erna van der Steege melken in Marknesse 500 koeien. Routinematig werken is het sleutelwoord in hun bedrijfsvoering, vertellen ze in Veeteelt-april 1. Als aanvulling op de reportage staan er extra foto’s online.

Van der Steege melkt 500 koeien die in vijf productiegroepen zijn opgedeeld

Nieuws

Grotere melkveebedrijven komen in economisch opzicht beter uit de bus dan kleinere bedrijven. Hierdoor is het toekomstperspectief voor deze bedrijven beter en het opvolgingspercentage hoger.

Diergezondheid en welzijn van het melkvee is op grotere bedrijven niet minder dan op kleinere bedrijven

Nieuws

In 2010 nam het gemiddeld aantal koeien per melkveebedrijf slechts toe met 1,7 procent. Dat is de kleinste toename in de laatste vijf jaar.

Flevoland heeft met gemiddeld 104 dieren het hoogste aantal koeien per bedrijf

Nieuws

De coöperaties Cehave Landbouwbelang en Agrifirm willen fuseren. Daarom starten ze een onderzoek dat drie tot vier maanden gaat duren.

Cehave en Agrifirm onderzoeken fusie

Nieuws

Over vijftien jaar telt Nederland 1000 tot 2500 bedrijven met meer dan 250 melkkoeien. Tot de helft van de Nederlandse veestapel is dan op deze bedrijven gehuisvest.

Ligging melkveebedrijven met meer dan 250 melkkoeien per bedrijf
right